Gereformeerde Kerk Ontdekkers

Kontak Ons

Gereformeerde Kerk Ontdekkers

KONTAK ONS

Kantoor-ure: Maandag tot Vrydag vanaf 08:00 tot 14:00
Adres: Posbus 6115, Ansfrere, 1711
Telefoon: 011-672-3810
Faks: 086-562-4986
E-pos: info@ontdekkers.org.za