Gereformeerde Kerk Ontdekkers

Inligting

Gereformeerde Kerk Ontdekkers

INLIGTING

DIENSTYE: Oggenddiens 09h30       Aanddiens 18h00
Ds HJ Stoltz

Kerkkantoor: Admin Beampte Mockie Stoltz; Kantoorure: 08:00 - 14:00 (weeksdae)
Posbus 6115, Ansfrere, 1711; Tel: 011-672-3810; Faks: 086-562-4986; info@ontdekkers.org.za
Webadres: www.ontdekkers.org.za
Skribas: Hennie van der Merwe en Koos Venter
Diakens: Voorsitter: Ankie Kruger en Nardus van der Walt
Koster: Walter Hardwick
Susters: Voorsitter: Tank Grobler
Orrelis: Greta Lessing
Redakteur Ligdraer: M Stoltz

Bybelstudie in die Kerksaal:
Maandae 19:00
Woensdae 08:30
Bybelstudie by Ons Huis:
Donderdae 15:00
Jong volwassenes:
Evert en Cherese Kleynhans

Die Kerkblad Augustus 2019
Kleingroep-Dissipelskap
Wapendraer 07 van 2020
Skakels