Gereformeerde Kerk Ontdekkers

Geskiedenis

Gereformeerde Kerk Ontdekkers

GESKIEDENIS

Gereformeerde Kerk Ontdekkers is vanjaar 2019, 53 jaar gelede gestig en ons kan terugkyk en weereens sien dat die Here sy Kerk in die holte van Sy hand hou. Op 6 Augustus 1991 was die gemeente 25 jaar oud en het ons die kwarteeufees gevier. Op die gedenkplaat agter in die kerk, is die woord "EBEN-HAESER " wat beteken: Die Here het ons tot hier gehelp. Dit geld vandag nog.

Die eerste predikant was Ds. Hein Kruger (oorlede 27/12/2004) en hy was in die gemeente van 1967 tot 1969. Tweedens was dit Ds. Evert Snyman (oorlede 5/6/2010) van 1970 tot 1974. Derde aan die beurt was Ds. P.C. (Blackie) Kruger (oorlede 26/7/2008) en hy was aan stuur van sake in ons gemeente van 1975 - 1994. Toe kom Dr. Piet Fanoy van 1995 tot 2010, Ds. Human Coetsee van 2008 - 2012 en laastens Dr. Etienne Schalekamp van 2012 en emeriteer op 02/12/2012. Ds. HJ Stoltz is die huidige predikant.

In Junie 2012 het die Gereformeerde Kerk Roodepoort ontbind en het ongeveer 130 lidmate met attestate oorgekom na Ontdekkers gemeente.

Dr Piet Fanoy
Ds Human Coetsee

Eerste ry:
Ds G du Plessis 1958 - 1966
Dr A Lindhout 1984 - 1994
Ds HG Kruger 1967 - 1969
Dr P Fanoy 1995 - 2010
Ds N Murambadoro 2013

Tweede ry:
Dr CJ Malan 1966 - 1974
Ds L du P vd Vyver 1989 - 2002
Ds EFJ Snyman 1970 - 1974
Ds HB Coetzee 2008 - 2012
Ds HJ Stoltz 2013

Derde ry:
Ds M du Plessis 1974 - 1984
Dr ME Schalekamp 2003 - 2012
Ds PC Kruger 1975 - 1994
Dr ME Schalekamp 2012