acebook

Matteus 5:44
Maar Ek sê vir julle:
Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg.
 
     Matthew 5:44
     But I say unto you:
     Love your enemies, bless them that 
     curse you, do good to them that hate 
     you, and pray for them which despite-
     fully use you, and persecute you.
2 Korintiërs 5:17
Iemand wat aan Christus behoort, is `n nuwe mens.  Die oue is verby, die nuwe het gekom.
 
     2 Corinthians 5:17
     Therefore if any man be in Christ, he
     is a new creature; old things are
     passed away; behold, all things are
     become new.
Johannes 15:7
As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry.
 
     John 15:7
      If ye abide in me, and my words 
     abide in you, ye shall ask what ye     
     will, and it shall be done unto you.