acebook

ROMEINE 15:7
ROMEINE 15:7
Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.
 
 
     ROMANS 15:7
     Wherefore receive ye one another, as
     Christ also received us to the glory of
     God.
SPREUKE 3:5-6
SPREUKE 3:5-6
Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie, Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
 
     PROVERBS 3:5-6
     Trust in the LORD with all thine heart;
     and lean not unto thine own   
     understanding. In all thy ways 
     acknowledge him, and he shall
     direct thy paths.
PSALM 16:5
PSALM 16:5
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af.
 
PSALMS 16:5
     The LORD is the portion of mine in-
     heritance and of my cup: thou main-  
     tainest my lot.
 
 
  • Ontkenning
    Webblad 2016 Lourens
    Dankie vir al die bydraes