Gereformeerde Kerk Ontdekkers

DOELWIT

Om God te verheerlik deur as bruid van Christus die blye boodskap van die Bybel in die wêreld te verkondig en dissipels
vir Christus in Roodepoort te maak !

Diepgaande kennis van Skrif en belydenis. Bybelse leer en onderrig.

Gereformeerde Kerk Ontdekkers

KERKWAARDES

ONS STREWE NA...Egte aanbidding/eredienste, Liefdevolle verhoudings, Kleingroep-Dissipelskap, Effektiewe gebedsgroepe,
Groei in Godsvrug en genadewerk, Viering van God se groot dade onder ons, Hartgrondige bekering, Leiers identifiseer en toerus, Gehoorsaamheid aan die groot OPDRAG

Gereformeerde Kerk Ontdekkers

Ons roeping is om uit Hom deur Hom en tot Hom te lewe

Gereformeerde Kerk Ontdekkers

Algemeen