acebook

Kaleidoskoop
Prof. A.H. van Zyl
God het by ons gekom, nie as teken of in 'n kortstondige verskyning nie, maar in sy Seun wat gekom het om sy volk uit die oordeel te red deur hulle van hulle sonde te verlos.
 
     Henry van Dyke
     Die geboorte van Jesus, is die
     sonsopkoms van die Bybel.
Kaleidoskoop
John Stott
God se genade is bereid om af te buk en die op te tel wat nie in staat is om op te klim nie. En dit ....... is ons almal.
 
     Blaise Pascal
     God het ons nie lief omdat ons groot
     waarde het nie; jy sou God  nie
     gesoek het, as Hy jou nie reeds  
     gevind het nie.
Kaleidoskoop
Prof. S.P. van der Walt
Die geboorte in die krip van Bethlehem is nie blote idilliese stuk romantiek nie, Nee, dis 'n essensiële van ons verlossing.
 
Ds. I.D. Kruger
     Jesus het die menslike natuur nie    
     net ontvang nie, Hy het dit aan-
     geneem, Hy self het hierin 
     meegewerk.