acebook

ROMEINE 15:7
ROMEINE 15:7
Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.
 
 
     ROMANS 15:7
     Wherefore receive ye one another, as
     Christ also received us to the glory of
     God.
SPREUKE 3:5-6
SPREUKE 3:5-6
Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie, Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
 
     PROVERBS 3:5-6
     Trust in the LORD with all thine heart;
     and lean not unto thine own   
     understanding. In all thy ways 
     acknowledge him, and he shall
     direct thy paths.
JESAJA 12:2
JESAJA 12:2
God is my redder; Ek vertrou op Hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en beskerming; Hy is my redder.
 
ISAIAH 12:2
     Behold, God is my salvation; I will
     trust, and not be afraid: for the Lord
     Jehovah is my strength and song; he 
     also is become my salvation.
 
 
  • Ontkenning
    Webblad 2016 Lourens
    Dankie vir al die bydraes